Cam kết lên trình độ sau 36 buổi

BEGINNER

36 buổi

BEGINNER

 • Hiểu và sử dụng được từ vựng rất cơ bản để truyền đạt thông tin
 • Có thể giới thiệu bản thân bằng những câu đơn giản và ngắn
 • Có thể nghe và hiểu thông tin cơ bản khi người bản xứ nói chậm, rõ ràng

Elementary

36 buổi

Elementary

 • Hiểu và sử dụng được các thành ngữ quen thuộc và các cụm từ rất cơ bản để phục vụ cho những nhu cầu diễn đạt cụ thể.
 • Đủ khả năng giới thiệu bản thân và người khác. Có thể hỏi và trả lời các câu hỏi cơ bản về thông tin cá nhân như nơi bạn đang sống, người mà bạn biết và những thứ mà bạn có
 • Có thể tương tác với người bản xứ nếu họ nói chậm và rõ ràng

Upper Elementary

36 buổi

Upper Elementary

 • Đặt câu đơn giản hoàn chỉnh, ít lỗi ngữ pháp
 • Tham gia trao đổi về các chủ đề quen thuộc
 • Hiểu và truyền đạt thông tin thường ngày

Pre-Intermediate

36 buổi

Pre-Intermediate

 • Hiểu và trao đổi các vấn đề quen thuộc bằng câu hoàn chỉnh
 • Sử dụng một vài cấu trúc phúc tạp
 • Đôi khi mắc lỗi và gặp khó khăn trong việc lựa chọn từ vựng

Lower Intermediate

36 buổi

Lower Intermediate

 • Thảo luận chủ đề quen thuộc và ít quen thuộc
 • Sử dụng tương đối chính xác các cấu trúc đơn giản, phức tạp
 • Vốn từ cần được mở rộng

Intermediate

36 buổi

Intermediate

 • Xây dựng câu trả lời chính xác
 • Diễn đạt ý tưởng bằng vốn từ vựng và ngữ pháp đủ rộng
 • Tuy nhiên vẫn phạm những lỗi nhỏ

Upper Intermediate

36 buổi

Upper Intermediate

 • Thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau
 • Linh hoạt sử dụng từ vựng và ngữ pháp nâng cao
 • Nhưng đôi khi vẫn bị hạn chế

Pre-Advanced

36 buổi

Pre-Advanced

 • Thảo luận nhiều chủ đề khác nhau
 • Từ vựng phong phú và ngữ pháp trôi chảy
 • Linh hoạt sử dụng từ vựng nâng cao và cấu trúc phức tạp

Advanced

36 buổi

Advanced

 • Phát triển chủ đề 1 cách mạch lạc trong hầu hết các ngữ cảnh
 • Sử dụng từ vựng nâng cao, thành ngữ linh hoạt
 • Ít khi sai sót khi lựa chọn từ ngữ và cấu trúc ngữ pháp

Mastery

36 buổi

Mastery

 • Thể hiện quan điểm 1 cách tự nhiên, trôi chảy, chính xác ngay trong tình huống phức tạp nhất