Chào mừng bạn đến với BITU VN LTD., (“BITU,” “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), ứng dụng và trang web! Chúng tôi kết nối những cá nhân muốn học một ngôn ngữ (“Học viên”) với một người bản ngữ có thể giúp họ học (“Người điều hành”) ngôn ngữ trò chuyện video trong thời gian thực. Phiên kiểm duyệt (“Dịch vụ kiểm duyệt”). Thỏa thuận người dùng này (“Thỏa thuận”) áp dụng cho Học viên và Người điều hành và khi Học viên là trẻ vị thành niên / trẻ em dưới 13 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ (gọi chung là “Người dùng”, “bạn” hoặc “của bạn”), cho dù thông qua các trang web của chúng tôi, https://bituenglish.com/ (“Trang web”) hay các ứng dụng dành cho thiết bị di động BITU hoặc BITU Kids (“Ứng dụng” cùng với trang web, “Nền tảng”).

VUI LÒNG ĐỌC THỎA THUẬN NÀY MỘT CÁCH CẨN THẬN. THỎA THUẬN NÀY CUNG CẤP RẰNG TẤT CẢ CÁC TRANH CHẤP GIỮA BẠN VÀ BITU ĐỀU CHỊU RÀNG BUỘC HÒA GIẢI VÀ BAO GỒM CÁC QUYỀN HÀNH ĐỘNG LỚP VÀ TẬP THỂ VÀ BẤT KỲ QUYỀN NÀO ĐỐI VỚI VIỆC DÙNG THỬ THỜI GIAN NHƯ CHI TIẾT TRONG PHẦN BIỆN CHỨNG VÀ CHỜ HÀNH ĐỘNG LỚP DƯỚI Đ Y. BẰNG CÁCH THAM GIA THỎA THUẬN NÀY, BẠN CHO PHÉP QUYỀN ĐƯỢC THAM GIA TÒA ÁN, ĐƯỢC YÊU CẦU CỦA BẠN TRẢ LỜI TRONG THỜI GIAN, VÀ LÀ MỘT PHẦN CỦA LỚP HOẶC HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ, ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP NÀY, NHƯ ĐƯỢC GIẢI THÍCH CHI TIẾT HƠN TRONG PHẦN ĐÓ.

XIN HÃY XEM XÉT TOÀN BỘ THỎA THUẬN NÀY TRONG. BẰNG CÁCH TRUY CẬP VÀO NỀN TẢNG HAY ĐĂNG KÝ CHO MỘT TÀI KHOẢN, BẠN THỪA NHẬN LÀ ĐÃ ĐỌC, HIỂU, VÀ ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY, BAO GỒM, CÁC HÌNH THỨC HÒA GIẢI, VÀ KIỆN TẬP THỂ VÀ QUY ĐỊNH GHI VIDEO, VÀ BẠN ĐANG RÀNG BUỘC BẠN, NGƯỜI THỪA KẾ, CHỈ ĐỊNH, VÀ KẾ ĐẾN THỎA THUẬN NÀY. NẾU BẠN ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐẠI DIỆN CHO MỘT TỔ CHỨC, TẬP THỂ, BẠN ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN ĐƯỢC PHÉP ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY TRÊN RẰNG TỔ CHỨC, TẬP THỂ THAY MẶT VÀ RÀNG BUỘC HỌ VỚI THỎA THUẬN NÀY (TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẾN "BẠN" VÀ "BẠN" TRONG THỎA THUẬN NÀY NGOẠI TRỪ TRONG C U NÀY, THAM KHẢO MÀ TỔ CHỨC HOẶC TẬP THỂ).

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY, ANH KHÔNG THỂ TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG NỀN TẢNG.

1. Đủ điều kiện

Bạn có thể sử dụng nền tảng chỉ khi bạn có thể hình thành một hợp đồng ràng buộc với BITU, và chỉ trong thỏa Thuận này và tất cả các luật địa phương, nước, quốc gia và quốc tế luật quy tắc, và quy định.

Nếu bạn là một Học sinh, bạn cho thấy rằng bạn đang ở độ tuổi mười ba (13) năm cũ ở Việt Nam hay mười sáu (16 tuổi) ở tất cả các nước khác ("tối Thiểu Tuổi"). Nếu bạn là một Học sinh hơn Tuổi tối Thiểu, nhưng theo tuổi hợp pháp của đa số học sinh, bạn không thể sử dụng nền Tảng trừ khi cha mẹ của bạn hoặc người giám hộ hợp pháp đã cung cấp cho BITU kiểm chứng lòng và đồng ý thỏa Thuận này.

Nếu BITU trước đó đã bị cấm bạn truy cập hay sử dụng nền Tảng, bạn không được phép truy cập hay sử dụng nền Tảng.

2. Các Điều khoản và Nguyên tắc Bổ sung

Phụ lục của Người điều phối. Phụ lục của Người điều phối, được đưa vào đây bằng cách tham chiếu, cũng áp dụng cho Người kiểm duyệt trong việc truy cập, đăng ký hoặc sử dụng Nền tảng khác của họ.

Nguyên tắc. Khi sử dụng Nền tảng, bạn phải tuân theo bất kỳ nguyên tắc hoặc quy tắc được đăng bổ sung nào áp dụng cho các dịch vụ, ưu đãi và tính năng cụ thể (bộ “Nguyên tắc”). Tất cả các Nguyên tắc đó được đưa vào Thỏa thuận này bằng cách tham chiếu. Chính sách quyền riêng tư của BITU Kids dành cho Trẻ em cũng được đưa vào Thỏa thuận này trong phạm vi bạn đang sử dụng Nền tảng BITU Kids và Dịch vụ kiểm duyệt (“BITU Kids”) với tư cách là Sinh viên. Lưu ý, khi BITU Kids được sử dụng, cả Chính sách quyền riêng tư của BITU và Chính sách quyền riêng tư của BITU Kids đều áp dụng cho các trang hoặc chức năng nhất định do người lớn thực hiện trên trang BITU Kids, chẳng hạn như khi cung cấp sự đồng ý của cha mẹ.

3. Bảo mật dữ liệu

Chính sách bảo mật. Chính sách Bảo mật của BITU được đưa vào Thỏa thuận này. Vui lòng đọc kỹ thông báo này để biết các chi tiết liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Người điều hành là Người kiểm soát dữ liệu. Người điều hành sẽ nhận được Dữ liệu cá nhân của Học sinh trong quá trình Người điều hành cung cấp và Học sinh nhận được Dịch vụ điều phối. Như được sử dụng trong Phần 3 này, Dữ liệu Cá nhân sẽ có nghĩa được gán cho các thuật ngữ “dữ liệu cá nhân” hoặc “thông tin cá nhân” theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, chẳng hạn như Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (EU 2016/679) (“GDPR”) hoặc Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (“CCPA”). Đối với bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào mà Người điều hành thu được theo Thỏa thuận này, Người điều hành đồng ý tuân thủ độc lập các nghĩa vụ của mình với tư cách là “người kiểm soát” theo GDPR và “doanh nghiệp” theo CCPA, trong phạm vi áp dụng cho Người điều hành.

4. Sửa đổi

BITU có thể thực hiện các sửa đổi đối với Thỏa thuận này (“Các thay đổi”) bất kỳ lúc nào. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này, những thay đổi đó sẽ có hiệu lực đối với Người dùng hiện tại sau khi BITU cung cấp thông báo về các Thay đổi, thông qua giao diện người dùng Nền tảng hoặc được gửi đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản Người dùng của bạn; và khi bạn chọn tham gia hoặc đồng ý rõ ràng với các Thay đổi hoặc một phiên bản của Thỏa thuận này kết hợp các Thay đổi. Nếu bạn cung cấp thông báo bằng văn bản rằng bạn không chấp nhận Thay đổi được đề xuất hoặc từ chối đồng ý rõ ràng với Thay đổi được đề xuất, BITU có thể chấm dứt Thỏa thuận này và việc bạn sử dụng Nền tảng.

5. Đăng ký và sử dụng tài khoản

Đăng ký của học viên. Nền tảng cho phép Học viên yêu cầu và tham gia vào một phiên trò chuyện video với Người điều hành nhằm mục đích học tập và thực hành các kỹ năng hội thoại bằng ngôn ngữ mà Học viên lựa chọn (một “Phiên”). Để truy cập một Phiên trong Dịch vụ kiểm duyệt của chúng tôi, bạn phải đăng ký và tạo tài khoản thông qua Nền tảng. Việc đăng ký có thể yêu cầu bạn: (i) tạo tên người dùng và mật khẩu duy nhất, (i) cung cấp địa chỉ email, (iii) cho biết quốc gia cư trú hiện tại của bạn, (iv) cho biết ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, (v) cho biết ngôn ngữ bạn muốn để thực hành, và (vi) cho biết giới tính của bạn. Lưu ý rằng BITU không có quyền truy cập vào thông tin thẻ thanh toán của bạn, vì chúng tôi sử dụng bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba để nhận và xử lý các khoản thanh toán.

Đăng ký người điều hành. Để sử dụng Nền tảng và cung cấp dịch vụ Kiểm duyệt cho Học sinh, Người điều hành phải đăng ký và tạo tài khoản thông qua Ứng dụng hoặc Trang web. Là một phần của quá trình đăng ký, chúng tôi có thể yêu cầu Người điều hành: (i) tạo tên người dùng và mật khẩu duy nhất, (ii) cung cấp địa chỉ email, (iii) cho biết quốc gia cư trú hiện tại của Người điều hành, (iv) cho biết ngôn ngữ mẹ đẻ của Người điều hành , (v) cho biết ngôn ngữ mà Người điều hành muốn thực hiện Dịch vụ, (vi) cho biết giới tính của Người điều hành, (vi) cho biết tài khoản PayPal của Người điều hành và (vii) cho biết Người điều hành ít nhất mười tám (18) tuổi. Đăng ký chính xác. Bạn đồng ý rằng thông tin bạn cung cấp, tại mọi thời điểm, sẽ đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ đảm bảo rằng thông tin này được giữ bí mật, chính xác và cập nhật mọi lúc.

Mật khẩu. Khi bạn đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp mật khẩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu cũng như hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn và bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Nếu bạn có lý do để tin rằng tài khoản của mình không còn an toàn (ví dụ: trong trường hợp mất mát, trộm cắp hoặc tiết lộ hoặc sử dụng trái phép ID hoặc mật khẩu tài khoản của bạn), bạn sẽ thông báo ngay cho BITU. Bạn có thể chịu trách nhiệm về những tổn thất mà BITU hoặc những người khác phải chịu do bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Sử dụng cá nhân. Trừ khi được cung cấp ở đây, tài khoản BITU chỉ có thể được sử dụng bởi Người dùng đã đăng ký tài khoản đó. Các phút do Học sinh mua chỉ có thể được Học sinh đó sử dụng trong tài khoản của Học sinh đó. Bạn đồng ý không chia sẻ tên người dùng và mật khẩu của mình hoặc cho phép bất kỳ người nào khác truy cập hoặc sử dụng tài khoản BITU của bạn. Trong mọi trường hợp, Người điều hành không được phép cho phép các cá nhân khác sử dụng tài khoản của Người điều hành để thực hiện bất kỳ Dịch vụ nào.

Mật khẩu. Khi bạn đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp mật khẩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu cũng như hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn và bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Nếu bạn có lý do để tin rằng tài khoản của mình không còn an toàn (ví dụ: trong trường hợp mất mát, trộm cắp hoặc tiết lộ hoặc sử dụng trái phép ID hoặc mật khẩu tài khoản của bạn), bạn sẽ thông báo ngay cho BITU. Bạn có thể chịu trách nhiệm về những tổn thất mà BITU hoặc những người khác phải chịu do bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Sử dụng cá nhân. Trừ khi được cung cấp ở đây, tài khoản BITU chỉ có thể được sử dụng bởi Người dùng đã đăng ký tài khoản đó. Các phút do Học sinh mua chỉ có thể được Học sinh đó sử dụng trong tài khoản của Học sinh đó. Bạn đồng ý không chia sẻ tên người dùng và mật khẩu của mình hoặc cho phép bất kỳ người nào khác truy cập hoặc sử dụng tài khoản BITU của bạn. Trong mọi trường hợp, Người điều hành không được phép cho phép các cá nhân khác sử dụng tài khoản của Người điều hành để thực hiện bất kỳ Dịch vụ nào.

6. BITU là Nhà cung cấp Thị trường

Bạn hiểu rằng BITU không kinh doanh trong việc cung cấp các dịch vụ Điều hành lớp học. BITU cung cấp một thị trường trực tuyến kết nối Học viên với Người điều hành. Người điều hành là Nhà thầu độc lập. Bạn thừa nhận rằng Người điều hành là các nhà thầu độc lập điều hành một doanh nghiệp kinh doanh độc lập, những người sử dụng Nền tảng để cung cấp và cung cấp Dịch vụ Kiểm duyệt cho Học viên. BITU không phải là nhà tuyển dụng của doanh nghiệp, nhà tuyển dụng chung hoặc doanh nghiệp tích hợp hoặc đơn lẻ với bất kỳ Người điều hành nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng BITU không có trách nhiệm, kiểm soát hoặc liên quan đến phạm vi, bản chất, chất lượng, đặc điểm, thời gian hoặc vị trí của bất kỳ công việc hoặc dịch vụ nào do Người điều hành thực hiện, bao gồm bất kỳ công việc hoặc dịch vụ nào mà bất kỳ cá nhân nào liên kết với Người điều hành có thể cung cấp, với tư cách là nhân viên, nhà thầu độc lập hoặc cách khác. Sinh viên cũng tuyên bố, xác nhận và đảm bảo rằng trong suốt Khóa học sẽ luôn coi Người điều hành là các nhà thầu độc lập và Học viên sẽ không thực hiện hành động nào trái với phân loại đó. BITU không có nghĩa vụ đảm bảo bất kỳ Phiên học nào được hoàn thành để Học viên hài lòng. Người điều hành Cung cấp Tài liệu. Bạn hiểu rằng, trừ khi có thỏa thuận cụ thể khác giữa Học viên và Người điều hành, Người điều hành sẽ cung cấp tất cả thiết bị, công cụ, vật liệu và lao động mà họ cần để thực hiện Dịch vụ điều hành đã đồng ý với Học viên và BITU sẽ không cung cấp thiết bị, dụng cụ, vật liệu hoặc lao động có thể cần thiết để thực hiện Dịch vụ điều hành theo Thỏa thuận này. Tuy nhiên, BITU sẽ tùy ý cung cấp cho cả Học viên và Người điều hành quyền truy cập vào Nền tảng để tạo điều kiện truy cập vào các tài nguyên và tài liệu hỗ trợ có sẵn, tùy chọn.

7. Quy tắc và Điều cấm

Bạn không được: truy cập hoặc sử dụng Nền tảng cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi Thỏa thuận này;

sử dụng Nền tảng theo bất kỳ cách nào mà theo quyết định riêng của chúng tôi có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy yếu nó hoặc can thiệp vào việc sử dụng Nền tảng của bất kỳ bên nào khác;

cố ý can thiệp hoặc làm hỏng hoạt động của Nền tảng hoặc bất kỳ hoạt động nào của Người dùng đối với nó, bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm cả việc tải lên hoặc phổ biến vi rút hoặc mã độc hại khác;

loại bỏ, phá vỡ, vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc can thiệp vào bất kỳ tính năng nào liên quan đến bảo mật của Nền tảng, các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào có thể truy cập được thông qua Nền tảng hoặc các tính năng thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Nền tảng;

cố gắng truy cập trái phép vào Nền tảng hoặc bất kỳ phần nào của nó, các tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng khác được kết nối với Nền tảng hoặc bất kỳ phần nào của nó, thông qua hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác hoặc can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động phù hợp của Nền tảng hoặc bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trên Nền tảng;

lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp có chủ đích thông qua Nền tảng;

sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu gọn, máy quét hoặc các phương tiện tự động khác để truy cập Nền tảng cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi hoặc bỏ qua tiêu đề loại trừ rô bốt của chúng tôi hoặc các biện pháp khác mà chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Nền tảng;

sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc các tài liệu BITU khác mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi, bao gồm thông qua các kỹ thuật đóng khung hoặc trong các thẻ meta của “văn bản ẩn”;

sửa đổi Nền tảng theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào hoặc sử dụng các phiên bản đã sửa đổi của Nền tảng, bao gồm (không giới hạn) để có được quyền truy cập trái phép vào Nền tảng; tạo nhiều tài khoản, sử dụng tài khoản của người khác mà không được ủy quyền, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; hoặc giả mạo hoặc thao túng các tiêu đề hoặc số nhận dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền qua Nền tảng;

theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ bản quyền, bí mật kinh doanh hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm quyền riêng tư hoặc quyền công khai; thư rác bất cứ ai;

đăng quảng cáo hoặc thực hiện bất kỳ mục đích gạ gẫm thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của BITU;

thực hiện hoặc đăng nội dung bôi nhọ, nói xấu, lăng mạ, đe dọa, quấy rối, thù hận, khiêu dâm, xúc phạm, làm nhục người khác (công khai hoặc theo cách khác), hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền nào của BITU hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

chia sẻ thông tin riêng tư hoặc thông tin nhận dạng cá nhân của người khác mà không có sự cho phép và cho phép rõ ràng của họ; hoặc là

cố gắng gián tiếp thực hiện bất kỳ điều nào ở trên.

Nếu bạn là Học viên, bạn cũng đồng ý chỉ tham gia các Phiên học cho mục đích duy nhất là học hoặc thực hành các kỹ năng ngôn ngữ của bạn. Nếu bạn là Người điều hành, bạn cũng đồng ý chỉ tham gia các Phiên học với mục đích duy nhất là dạy kỹ năng ngôn ngữ cho Học viên.

8. Nội dung Người dùng

Chúng tôi có thể cho phép bạn gửi, đăng, tải lên, xuất bản, gửi, chuyển, liên kết, hiển thị hoặc cung cấp thông tin, văn bản, đồ họa, ảnh, âm thanh, video, bài đăng, đánh giá, thiết kế, phát minh hoặc các tài liệu khác trên Nền tảng (“Nội dung người dùng”) mà Người dùng khác có thể xem được hoặc không. Bạn giữ quyền sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có trong Nội dung người dùng mà bạn đăng trên Nền tảng.

Bằng cách đăng Nội dung người dùng trên hoặc thông qua Nền tảng, bạn cấp cho BITU giấy phép toàn cầu, không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền (với quyền cấp phép lại) để sử dụng, sao chép, tái sản xuất, xử lý, điều chỉnh, sửa đổi, xuất bản, truyền, hiển thị, phân phối và khai thác Nội dung Người dùng đó ở bất kỳ định dạng hoặc phương tiện nào hiện đã được biết đến hoặc được phát triển trong tương lai cho các mục đích kinh doanh của BITU hoặc theo yêu cầu của luật pháp hoặc quy trình pháp lý. Vì lợi ích của sự rõ ràng, giấy phép được cấp cho BITU sẽ vẫn tồn tại khi chấm dứt Nền tảng hoặc tài khoản của bạn. Bất chấp giấy phép được cấp cho BITU trong Nội dung Người dùng và để tránh nghi ngờ, việc chúng tôi sử dụng và lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào có trong Nội dung Người dùng, cũng sẽ chịu sự điều chỉnh và tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư của BITU. Bạn đại diện, bảo đảm và đồng ý rằng bạn có các quyền cần thiết để cấp cho chúng tôi giấy phép được mô tả trong Phần này cho bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn đăng. Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm quyền cho Người dùng khác có quyền truy cập được phép vào Nội dung người dùng của bạn (ví dụ: Người kiểm duyệt hoặc Học viên) sử dụng Nội dung người dùng của bạn cùng với việc tham gia vào Nền tảng và khi được phép thông qua chức năng của Nền tảng.

Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng của chính mình và hậu quả của việc đăng hoặc xuất bản Nội dung Người dùng đó và bạn đồng ý rằng chúng tôi chỉ hoạt động như một kênh dẫn thụ động cho việc phân phối và xuất bản trực tuyến Nội dung Người dùng của bạn. Bạn hiểu rằng BITU không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với Nội dung của Người dùng và bằng cách sử dụng Nền tảng, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung Người dùng từ những Người dùng khác xúc phạm, khiếm nhã, không chính xác, gây hiểu lầm hoặc có thể bị phản đối. Để báo cáo bất kỳ hoạt động không phù hợp nào, vui lòng gửi email cho BITU tại [email protected]. Cũng xin lưu ý rằng Nội dung Người dùng có thể có lỗi đánh máy hoặc các lỗi vô ý khác hoặc không chính xác.

BITU bảo lưu quyền theo quyết định riêng của mình để xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung Người dùng nào từ Nền tảng, tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào hoặc theo đuổi bất kỳ biện pháp khắc phục hoặc cứu trợ nào khác có sẵn theo công bằng hoặc luật pháp nếu bạn đăng bất kỳ Nội dung Người dùng nào vi phạm Thỏa thuận này hoặc chúng tôi coi là có thể bị phản đối vì bất kỳ lý do gì. Bạn đồng ý rằng BITU bảo lưu quyền giám sát Nội dung người dùng (nhưng không chịu nghĩa vụ) và bạn hiểu rằng bạn vẫn có trách nhiệm duy nhất trong việc giám sát Nội dung người dùng của mình và đảm bảo rằng Nội dung người dùng của bạn là chính xác và nhất quán với các tuyên bố và bảo đảm của bạn trong điều này Hợp đồng.

BITU bảo lưu quyền truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi tin rằng cần thiết một cách hợp lý để (i) đáp ứng mọi luật hiện hành, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ, (ii) thực thi Thỏa thuận này, bao gồm cả việc điều tra các vi phạm ở đây, (iii) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật, (iv) phản hồi các yêu cầu hỗ trợ của Người dùng, hoặc (v) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của BITU, Người dùng của BITU và công chúng.

9. Giấy phép sử dụng nền tảng

Tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn với các điều khoản của Thỏa thuận này, BITU cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, có thể thu hồi, để truy cập và sử dụng Nền tảng do BITU cung cấp cho bạn chỉ dành cho cá nhân của bạn , sử dụng phi thương mại và chỉ liên quan đến quyền truy cập và tham gia của bạn vào Nền tảng và chỉ theo cách tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý áp dụng cho bạn hoặc việc bạn sử dụng Nền tảng, bao gồm cả những yêu cầu liên quan đến bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư dữ liệu, chẳng hạn như những người được chỉ định trong Chính sách quyền riêng tư của BITU. BITU có thể thu hồi giấy phép này bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình. Sau khi thu hồi như vậy, bạn phải tiêu hủy ngay lập tức tất cả các tài liệu được tải xuống hoặc lấy từ Nền tảng, cũng như tất cả các bản sao của các tài liệu đó, cho dù được thực hiện theo Thỏa thuận này hay theo cách khác.

Bạn sẽ không sử dụng, sao chép, phóng tác, sửa đổi, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh dựa trên, phân phối, cấp phép, bán, chuyển nhượng, hiển thị công khai, trình diễn công khai, truyền tải, phát trực tuyến, phát sóng hoặc khai thác Nền tảng hoặc nội dung có sẵn trong đó, ngoại trừ một cách rõ ràng được phép trong Thỏa thuận này. Nền tảng hoặc nội dung có sẵn trong đó được cung cấp cho bạn như trên. Nếu bạn tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ nội dung nào có sẵn trên Nền tảng để sử dụng cho mục đích cá nhân, bạn phải giữ lại tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác có trong đó. Không có giấy phép hoặc quyền nào được cấp cho bạn bởi ngụ ý hoặc theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào do BITU hoặc các nhà cấp phép của BITU sở hữu hoặc kiểm soát, ngoại trừ các giấy phép và quyền được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận này.

10. Quyền sở hữu và Quyền tài sản

Nền tảng được sở hữu và vận hành bởi BITU. Các video, nội dung, giao diện trực quan, thông tin, đồ họa, thiết kế, biên dịch, mã máy tính, sản phẩm, phần mềm, dịch vụ và tất cả các yếu tố khác của Nền tảng (“Tài liệu BITU”) được bảo vệ bởi bản quyền, thương mại, bằng sáng chế của Hoa Kỳ, và luật nhãn hiệu, các công ước quốc tế, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu liên quan khác cũng như các luật hiện hành. Tất cả Tài liệu BITU là tài sản của BITU hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết và / hoặc bên cấp phép bên thứ ba. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại đều thuộc quyền sở hữu của BITU hoặc các chi nhánh và / hoặc nhà cấp phép bên thứ ba. Trừ khi được BITU cho phép rõ ràng, bạn đồng ý không bán, cấp phép, phân phối, sao chép, sửa đổi, trình diễn công khai hoặc hiển thị, truyền tải, xuất bản, chỉnh sửa, phóng tác, tạo các tác phẩm phái sinh từ hoặc sử dụng trái phép Tài liệu của BITU.

Mọi phản hồi, nhận xét, câu hỏi hoặc đề xuất (gọi chung là “Phản hồi”) mà bạn có thể cung cấp liên quan đến Nền tảng là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi sẽ tự do sử dụng phản hồi, nhận xét hoặc đề xuất đó mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn. Bằng cách gửi cho chúng tôi bất kỳ Phản hồi nào, bạn (i) đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ bảo mật, rõ ràng hay ngụ ý, đối với Phản hồi; (ii) thừa nhận rằng chúng tôi có thể có điều gì đó tương tự với Phản hồi đã được xem xét hoặc đang được phát triển; (iii) cấp cho chúng tôi giấy phép không thể thu hồi, không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, trên toàn thế giới để sử dụng, sửa đổi, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, xuất bản, phân phối và cấp phép lại cho Phản hồi; và (iv) từ bỏ không thể hủy, và nguyên nhân được từ bỏ, chống lại BITU và người dùng của BITU bất kỳ khiếu nại và khẳng định nào về bất kỳ quyền nhân thân nào có trong Phản hồi đó. Các điều khoản liên quan đến Phản hồi này sẽ vẫn tồn tại sau bất kỳ sự chấm dứt nào đối với tài khoản của bạn hoặc Nền tảng.

11. Phiên học

Phần cứng và phần mềm. Tham gia một Phiên học yêu cầu phần cứng tương thích và có thể yêu cầu tải xuống và cài đặt phần mềm được chỉ định. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mua và cài đặt bất kỳ phần cứng và phần mềm nào như vậy và xác định khả năng tương thích với hệ thống của bạn, đồng thời chịu mọi rủi ro và trách nhiệm pháp lý liên quan đến phần cứng và phần mềm đó. Bạn thừa nhận rằng bạn có trách nhiệm xem xét và tuân thủ tất cả các thỏa thuận cấp phép hiện hành cũng như các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến tất cả phần mềm bạn sử dụng liên quan đến Phiên học và Nền tảng nói chung. Hạn chế sử dụng. Bạn đồng ý chỉ tham gia vào các Phiên học vì mục đích cá nhân, phi thương mại và đồng ý không ghi lại, sao chép, phân phối lại, phát sóng, thực hiện công khai hoặc hiển thị công khai bất kỳ Phiên học nào như vậy, trừ khi được Thỏa thuận này cho phép.

12. Tính khả dụng của người điều hành và chất lượng của người điều hành

Tính khả dụng của người điều hành. Các phiên tùy thuộc vào tính khả dụng của Người điều hành và BITU không đảm bảo rằng bất kỳ Người điều hành cụ thể (hoặc bất kỳ) nào sẽ có mặt tại bất kỳ thời điểm nào. Chất lượng của người điều hành. Bạn thừa nhận rằng BITU không có nhiệm vụ xác minh bất kỳ thông tin đăng nhập, kinh nghiệm hoặc trình độ nào đã nêu của bất kỳ Người điều hành nào và BITU không tiến hành bất kỳ việc sàng lọc Người điều hành nào khác ngoài những gì được quy định rõ ràng trong Phần này. Nếu bạn muốn gửi khiếu nại về bất kỳ Người điều hành nào, vui lòng liên hệ với BITU tại [email protected]. Người dùng chịu trách nhiệm về các cuộc nói chuyện hoặc các tương tác khác với Người dùng khác trên hoặc thông qua Nền tảng. BITU có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát các bất đồng giữa Người dùng, bao gồm giữa Học viên và Người điều hành.

13. Thanh toán qua ứng dụng

Thanh toán. Thanh toán được tính theo đơn vị phút, cụ thể như sau: Thanh toán sẽ được xử lý bởi bên thứ ba (ví dụ: Stripe). Tất cả các điều khoản và điều kiện thanh toán được điều chỉnh bởi các thỏa thuận hiện hành của bạn với hệ thống thanh toán của bên thứ ba, nếu có. Các khoản phí hiển thị cho bạn không bao gồm bất kỳ khoản thuế liên quan đến các khoản phí đó và bạn đồng ý thanh toán mọi khoản thuế có thể đến hạn, ngoài các loại thuế dựa trên thu nhập ròng của BITU. Bạn cũng đồng ý thanh toán cho BITU mọi chi phí và phí tổn mà BITU phải chịu, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, để thu hồi bất kỳ khoản phí nào đến hạn dưới đây.

Gói thanh toán. Chúng tôi sẽ cung cấp cho học viên các lựa chọn khóa học và bảng giá tương ứng theo từng tháng (Gói thanh toán). Bằng cách đăng ký Gói thanh toán và cung cấp cho chúng tôi thông tin tài khoản thanh toán của bạn, bạn đang đăng ký tự động gia hạn đăng ký yêu cầu thanh toán định kỳ và đồng ý thanh toán số tiền được chỉ định. Nếu bạn đăng ký Gói thanh toán, bạn sẽ bị tính phí khoản thanh toán định kỳ đầu tiên vào ngày đăng ký Gói thanh toán và sau đó bạn sẽ bị tính phí định kỳ cho đến khi bạn hủy bỏ Gói thanh toán hoặc chúng tôi chấm dứt. Tài khoản của bạn sẽ bao gồm thông tin về ngày thanh toán cho Gói thanh toán của bạn. Trong một số trường hợp, ngày thanh toán của bạn có thể thay đổi, chẳng hạn như nếu phương thức thanh toán của bạn chưa được giải quyết thành công hoặc nếu thanh toán của bạn bắt đầu vào một ngày không nằm trong một tháng nhất định. Nếu một khoản thanh toán không được giải quyết thành công, do hết hạn, không đủ tiền hoặc bạn không hủy tài khoản của mình, chúng tôi có thể tạm dừng quyền truy cập của bạn vào ứng dụng cho đến khi chúng tôi tính phí thành công một phương thức thanh toán hợp lệ.

Bạn có thể hủy Gói thanh toán bất kỳ lúc nào trong cài đặt tài khoản của mình. Bạn phải hủy Gói thanh toán trước khi nó được gia hạn để tránh bị thanh toán cho phần tiếp theo theo Gói thanh toán cụ thể của bạn.

Chính sách hoàn: Chỉ hoàn tiền trong 24h sau khi thanh toán nếu bạn mua nhưng chưa sử dụng bất cứ tính năng mất phí nào. Ngoài 24h, Bitu không hoàn tiền, không hủy khóa học mà bạn đã thanh toán.

Thời gian. Nếu bạn thanh toán cho điều phối viên thông qua số phút đã mua, bạn sẽ bị tính phí cho mỗi phút của cuộc trò chuyện (lớp học) khi mỗi phút được sử dụng. Nếu bạn dùng hết số phút đã mua trước khi cuộc trò chuyện kết thúc, lớp học sẽ kết thúc và bạn sẽ được nhắc mua thêm phút.

Dịch vụ di động. Việc sử dụng các Ứng dụng có thể yêu cầu sử dụng các dịch vụ dữ liệu do nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn cung cấp. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về phí sử dụng dữ liệu và bất kỳ khoản phí nào khác mà nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn có thể tính liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng.

14. Tư cách hợp lệ và nguyên tắc cho điều phối viên

Ngoài các quy tắc và điều cấm khác được quy định trong chính sách này, các điều khoản sau đây trong Mục 14 này áp dụng cho điều phối viên.

Tư cách hợp lệ. Người điều hành ứng tuyển vào BITU để cung cấp dịch vụ qua ứng dụng. BITU có quyền yêu cầu các thông tin để đánh giá ứng viên khi ứng tuyển, và BITU có thể chấp nhận/từ chối yêu cầu ứng tuyển với bất kỳ lý do gì.

Các dịch vụ cần cung cấp. Khi đã trở thành điều phối viên tại BITU, bạn có trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho học viên qua ứng dụng. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp dịch vụ cho học viên ở mức tốt nhất có thể, và hợp tác cùng các nhân sự của BITU (nhưng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh) và tuân thủ các luật lệ, chính sách về an toàn và bảo mật.

15. Điều chỉnh và chấm dứt tài khoản và ứng dụng

Ứng dụng. BITU có thể thực hiện các thay đổi đối với hoặc ngừng bất kỳ phương tiện, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trong ứng dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Phương tiện, sản phẩm hoặc dịch vụ trên ứng dụng có thể đã hết hạn và BITU không cam kết cập nhật những tài liệu này. Chúng tôi có thể sửa đổi ứng dụng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào ứng dụng mà không cần thông báo trước và BITU sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sự chấm dứt nào như vậy.

Tài khoản. Chúng tôi có thể quyết định giới hạn, chặn, tạm ngưng, vô hiệu hóa hoặc hủy toàn bộ hoặc một phần tài khoản của bạn tùy theo quyết định của mình, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không thông báo trước và bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện theo quyết định của mình theo chinh sách này để làm như vậy, bất kỳ hoặc tất cả những điều sau đây có thể xảy ra với hoặc không có thông báo hoặc giải thích trước cho bạn: (a) tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa hoặc bị tạm ngưng, mật khẩu của bạn sẽ bị vô hiệu hóa và bạn sẽ không thể truy cập ứng dụng hoặc Nội dung người dùng của bạn, hoặc nhận hỗ trợ từ BITU; và (b) chúng tôi có thể thông báo với Người dùng khác rằng Tài khoản của bạn đã bị chấm dứt, bị chặn, bị tạm ngưng, bị vô hiệu hóa hoặc bị hủy bỏ và lý do thực hiện hành động này. Bạn có thể hủy việc sử dụng ứng dụng và/hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email tới [email protected]. Lưu ý rằng nếu tài khoản của bạn bị hủy, chúng tôi không có nghĩa vụ xóa hoặc trả lại cho bạn bất kỳ Nội dung nào mà bạn đã đăng lên ứng dụng trừ khi có yêu cầu khác theo luật hiện hành. Nếu chúng tôi chấm dứt tài khoản của điều phối viên, điều phối viên sẽ được quyền thanh toán cho các dịch vụ điều phối viên cung cấp trước ngày chấm dứt có hiệu lực,và thanh toán sẽ được xử lý trong 60 ngày kể từ khi chấm dứt. Khoản thanh toán đó sẽ cấu thành việc giải quyết các khiếu nại của điều phối viên về BITU.

16. Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số

Chính sách phản hồi các khiếu nại của BITU được dựa trên Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số năm 1998 (“DMCA”). Nếu bạn cho rằng ứng dụng BITU vi phạm bản quyền tác phẩm của bạn, vui lòng thông báo cho đại diện phụ trách bản quyền của BITU như được quy định trong DMCA. Để khiếu nại của bạn có hiệu lực theo DMCA, bạn phải cung cấp thông tin sau bằng văn bản:

 • Chữ ký điện tử hoặc chữ ký thực của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền.
 • Minh chứng tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm
 • Minh chứng tài liệu bị cho là vi phạm và vị trí của tài liệu đó trên ứng dụng.
 • Thông tin để cho phép BITU liên hệ với bạn, như địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.
 • Văn bản minh chứng rằng tài liệu bị sử dụng không được thông qua sự cho phép của chủ nhân hợp pháp, bên đại diện và luật pháp.
 • Văn bản minh chứng rằng thông tin trên là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu.

Tất cả những thông tin trên cần được gửi về:

Công ty TNHH BITU Việt Nam. Tầng 3, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội Theo pháp luật, nếu bạn cố ý xuyên tạc rằng tài liệu trực tuyến đang vi phạm, bạn có thể bị truy tố hình sự về tội khai man và các hình phạt dân sự, bao gồm thiệt hại về tiền bạc, án phí và phí luật sư.

Lưu ý rằng quy trình này chỉ dành riêng cho việc thông báo cho BITU và các chi nhánh về việc vi phạm bản quyền. Các yêu cầu trên nhằm tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của BITU theo DMCA, bao gồm điều 17 U.S.C. §512 (c), nhưng không cấu thành lời khuyên pháp lý. Bạn có thể liên hệ với luật sư về các quyền và nghĩa vụ của mình theo DMCA và các luật hiện hành khác.

Theo DMCA và luật hiện hành khác, BITU đã áp dụng chính sách chấm dứt tài khoản hoặc quyền truy cập của những người dùng bị coi là vi phạm hoặc tái vi phạm.

17. Đường dẫn và nội dung của bên thứ ba

Ứng dụng sở hữu một số thông tin và nội dung cung cấp bởi bên thứ ba hoặc đường dẫn tới website của các bên liên quan cũng như những nội dung nằm ngoài kiểm soát của BITU. BITU không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Nếu bạn truy cập trang web hoặc nội dung của bên thứ ba từ ứng dụng, bạn tự chịu rủi ro và bạn hiểu rằng điều khoản sử dụng này và Chính sách quyền riêng tư của BITU không áp dụng cho việc bạn sử dụng các liên kết như vậy.

18. Từ chối bảo hành

Ứng dụng hay bất kỳ bên thứ ba, phương tiện truyền thông, phần mềm, dịch vụ ứng dụng nào được cung cấp cùng với hoặc thông qua nền tảng được cung cấp “nguyên trạng” và không có bảo đảm minh bạch. Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, bitu và các nhà cung cấp, người cấp phép và đối tác có quyền từ chối bảo hành (cả ngầm định và công khai) với các vấn đề bao gồm tính thương mại, phù hợp với mục đích và không vi phạm quyền sở hữu.

Bitu và các nhà cung cấp, người cấp phép và đối tác không đảm bảo rằng các tính năng có trong ứng dụng sẽ không phát sinh gián đoạn/lỗi hay đảm bảo sự cố đó sẽ được khắc phục, hoặc nền tảng sẽ không nhiễm vi-rút hay các yếu tố độc hại khác.

Bitu và các nhà cung cấp, người cấp phép và đối tác không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về độ chính xác và tin cậy trong quá trình sử dụng hay cam kết đầu ra cho người dùng. Người dùng (chứ không phải BITU cũng như các nhà cung cấp, người cấp phép hoặc đối tác) chịu toàn bộ chi phí của bất kỳ bảo dưỡng hoặc sửa chữa khi cần thiết. Khi quyết định tải, sử dụng ứng dụng và các học liệu trên ứng dụng, người dùng chịu toàn bộ trách nhiệm với các rủi ro hay thiệt hại đối với hệ thống máy tính và dữ liệu của bạn.

Những điều kể trên có thể không được áp dụng tại một số bang, vùng lãnh thổ hay quốc gia dựa theo bộ luật ban hành. Trong trường hợp đó, bạn sẽ được cấp một số quyền lợi bổ sung.

19. Phạm vi trách nhiệm

Bitu và các chi nhánh, nhà thầu, nhân viên, đại diện hoặc bên thứ ba sẽ chịu trách nhiệm pháp lý với người dùng về bất kỳ thiệt hại nào (trực tiếp hoặc gián tiếp) phát sinh trong quá trình sử dụng ứng dụng hoặc các học liệu trên ứng dụng trong mọi trường hợp. Bên cạnh đó, với những sự cố khách khi trải nghiệm ứng dụng, BITU sẽ chịu trách nhiệm, kể cả khi BITU hay người đại diện hợp pháp của BITU đã được tham mưu trước về những sự cố này. Trong trường hợp những giới hạn trách nhiệm và sự cố không được thông qua bởi pháp luật hiện hành, BITU sẽ chịu trách nhiệm dựa theo giới hạn được ban hành bởi luật pháp.

Bitu và các chi nhánh, nhà thầu, nhân viên, đại diện hoặc bên thứ ba sẽ không chịu trách nhiệm cho tổn thất, mất mát hay bất kỳ trường hợp phát sinh khi trải nghiệm sản phẩm khi tổng số tiền bạn trả cho BITU (hoặc BITU thanh toán cho bạn) có hạn hơn 6 tháng so với ngày yêu cầu và vượt quá 50 Đô-la Mỹ.

Những phạm vi trách nhiệm này được áp dụng trong trường hợp có bất kỳ lỗi/sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm/cung cấp dịch vụ bởi BITU và bên thứ ba.

20. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giúp BITU, các công ty liên kết của BITU, các nhà cung cấp, người cấp phép và đối tác của BITU không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý nào, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc lạm dụng nền tảng, vi phạm quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này. Người điều hành sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, bồi thường, bảo vệ, giúp BITU và những người kế nhiệm vô hại và chống lại bất kỳ khiếu nại hoặc trách nhiệm pháp lý nào dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả tiền phạt, phí hoặc lệ phí) do Người điều hành không thanh toán các khoản thuế, hình phạt và các khoản thanh toán đến hạn theo Thỏa thuận này, bao gồm cả Phụ lục. Người điều hành sẽ bồi thường thêm, bảo vệ và khiến BITU và những người kế nhiệm vô hại, chống lại bất kỳ và tất cả những mất mát hoặc thiệt hại do bất kỳ trình bày sai lệch nào, hoặc bất kỳ việc không thực hiện bất kỳ đại diện, trách nhiệm, giao ước hoặc thỏa thuận nào về phía mình, cũng như bất kỳ và tất cả các hành vi, vụ kiện, thủ tục tố tụng, yêu cầu, đánh giá, hình phạt, phán quyết của hoặc chống lại BITU liên quan đến hoặc phát sinh từ các hoạt động của Người điều hành và Người điều hành sẽ trả phí luật sư hợp lý. BITU sẽ dùng chi phí của mình để bảo lưu quyền, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác với việc bảo vệ những khiếu nại này của chúng tôi.

21. Hoà giải và kiện tụng

VUI LÒNG ĐỌC KỸ PHẦN NÀY DO CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN KHỞI KIỆN CỦA NGƯỜI DÙNG TẠI TOÀ ÁN Tuỳ thuộc vào các hạn chế của bộ luật hiện hành, bạn và BITU cùng đồng ý giải quyết bất kỳ và tất cả các tranh chấp thông qua Điều khoản tuân thủ trọng tại thay vì trước toà án. Trừ khi được nêu rõ ràng trong mục này, thỏa thuận hoà giải này yêu cầu phân xử bất kỳ khiếu nại nào mà BITU hoặc bạn có thể có đối với bên kia:

 • Cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu phụ, hoặc đại diện với tư cách của họ hoặc những người khác,
 • Công ty con trực tiếp hoặc gián tiếp, và Các chi nhánh, đại lý, người kế thừa hoặc chuyển nhượng,
 • Mỗi và tất cả các đối tượng trên có thể thực thi thỏa thuận này với tư cách là người thụ hưởng trực tiếp hoặc bên thứ ba.

Phạm vi. Thoả thuận hoà giải này chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam và áp dụng cho bất kỳ và tất cả các khiếu nại hoặc tranh cãi, trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, phát sinh hoặc liên quan đến chính sách sử dụng này, thoả thuận hoà giải này hoặc bất kỳ quyền truy cập hoặc sử dụng ứng dụng, bao gồm cả việc không có giới hạn, phân loại nhà thầu độc lập của điều phối viên, việc cung cấp dịch vụ của điều phối viên, việc nhận dịch vụ của học viên, bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện cho điều phối viên thông qua ứng dụng hoặc phát sinh/liên quan đến việc chấp nhận hoặc thực hiện các dịch vụ được sắp xếp thông qua ứng dụng, việc chấm dứt Thỏa thuận này, khiếu nại quấy rối, trả thù hoặc phân biệt đối xử và tất cả các khía cạnh khác của mối quan hệ của học viên hoặc điều phối viên (hoặc việc chấm dứt mối quan hệ của họ) với BITU, cho dù phát sinh theo luật định của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương và/hoặc luật hiện hành. Bạn và BITU đồng ý rằng các nghĩa vụ chung có trong chính sách sử dụng này, đồng ý phân xử các tranh chấp và cung cấp sự cân nhắc đầy đủ cho thỏa thuận này. Các khiếu nại được đề cập trong mục này bao gồm mọi khiếu nại theo theo pháp luật Việt Nam.

Giải quyết tranh chấp ban đầu: Hầu hết các tranh chấp có thể được giải quyết mà không cần đến kiện tụng. Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của BITU tại [email protected]. Ngoại trừ quyền sở hữu trí tuệ và các khiếu nại nhỏ do tòa án yêu cầu, các bên đồng ý giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại, câu hỏi hoặc bất đồng trực tiếp thông qua tham vấn với bộ phận hỗ trợ của BITU và các cuộc đàm phán thiện chí sẽ là điều kiện để một trong hai bên bắt đầu một vụ kiện hoặc trọng tài.

Yêu cầu hòa giải. Nếu các bên không đạt được giải pháp đã thỏa thuận trong khoảng thời gian ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm giải quyết tranh chấp, việc giải quyết được bắt đầu theo điều khoản Giải quyết tranh chấp ban đầu ở trên thì một trong hai bên có thể bắt đầu phân xử để giải quyết yêu cầu bồi thường, tuân theo các điều khoản quy định bên dưới. Nếu một trong hai bên yêu cầu hòa giải, thì bên đó phải thông báo cho bên còn lại bằng văn bản qua thư điện tử hoặc chuyển phát tay trong thời hạn thời điểm hiện hành. Yêu cầu hòa giải cần bao gồm: (i) tên và địa chỉ của bên yêu cầu hòa giải; (ii) tuyên bố về cơ sở pháp lý và thực tế của khiếu nại; và (iii) mô tả về biện pháp khắc phục. Mọi yêu cầu hòa giải phân xử của học viên và điều phối viên phải được chuyển đến BITU tại Tầng 3, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Các bên hiểu rằng, nếu không có điều khoản bắt buộc này, các bên sẽ có quyền khởi kiện ra tòa án và có sự can thiệp của bồi thẩm đoàn. Trong một số trường hợp, chi phí có thể vượt quá chi phí kiện tụng và quyền phát hiện có thể bị hạn chế hơn trong trọng tài so với tại tòa án.

Bãi bỏ kiện tập thể. Bạn và BITU đồng ý rằng sự hòa giải là mục đích thỏa thuận này hướng tới. Cả hai bên đều từ bỏ quyền của họ đối với bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại có liên quan nào được đưa ra, xét xử hoặc phân xử như một vụ kiện tập thể và / hoặc vụ kiện tập thể và Trọng tài sẽ không có bất kỳ quyền hạn nào để xét xử hoặc phân xử bất kỳ khiếu nại tập thể và / hoặc tập thể nào. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác có trong thỏa thuận trọng tài này hoặc Quy tắc AAA, các khiếu nại nào rằng tất cả hoặc một phần của Tuyên bố này đều không thể thực thi, vô hiệu hoặc chỉ có thể được xác định bởi một tòa án có thẩm quyền và không bởi một Trọng tài viên. Việc bãi bỏ kiện tụng sẽ có hiệu lực trong trường hợp: (1) tranh chấp được đệ trình như một vụ kiện tập thể và / hoặc tập thể và (2) có quyết định pháp lý cuối cùng rằng tất cả hoặc một phần của việc bãi bỏ không hợp lệ. Trong trường hợp như vậy, vụ kiện tập thể và/hoặc tập thể ở mức độ đó phải được khởi kiện tại tòa án dân sự có thẩm quyền.

Quy trình hòa giải. Trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận này, mọi trọng tài sẽ được điều chỉnh bởi Quy tắc trọng tài thương mại của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“Quy tắc AAA”), tuân theo những điều sau:

 • Phiên hòa giải được xét xử bởi một Trọng tài viên được lựa chọn theo Quy tắc AAA. Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, Trọng tài sẽ là một luật sư có kinh nghiệm về luật trong tranh chấp cơ bản và được cấp phép hành nghề luật sư tại tiểu bang mà trọng tài được triệu tập hoặc một cựu thẩm phán từ bất kỳ khu vực tài phán nào.
 • Nếu bạn là công dân của Hoa Kỳ, việc phân xử có thể diễn ra tại quận nơi bạn cư trú tại thời điểm nộp đơn. Đối với các cá nhân cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, phiên hòa giải sẽ được khởi xướng tại Bang California, Hoa Kỳ. Bạn và BITU cũng đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của bất kỳ tòa án liên bang hoặc tiểu bang nào ở Los Angeles County, California.
 • Các bên đồng ý rằng họ sẽ chia đều tất cả các khoản phí và chi phí của Trọng tài viên ngoại trừ (1) khi luật hiện hành có quy định khác, theo quyết định của Trọng tài viên; hoặc (2) các bên có thỏa thuận khác. Mỗi bên sẽ tự thanh toán chi phí của mình và phí luật sư, nếu có. Tuy nhiên, nếu bất kỳ bên nào thắng kiện đối với khiếu nại có chi trả phí luật sư của bên thắng kiện, thì Trọng tài có thể đưa ra mức phí hợp lý cho bên thắng kiện theo quy định của pháp luật.
 • Trọng tài được ủy quyền ban hành lệnh cho phép các bên tiến hành điều tra và chuẩn bị các yêu cầu và/hoặc biện pháp bảo vệ của bên đó. Lưu ý rằng hòa giải là một phương pháp nhanh chóng và hiệu quả để giải quyết tranh chấp.
 • Trừ khi được quy định trong Quy định về Miễn tố tụng Tập thể, Trọng tài có thể đưa ra tất cả các biện pháp khắc phục mà một bên được hưởng theo luật hiện hành. Trọng tài sẽ áp dụng luật nội dung của tiểu bang hoặc liên bang, hoặc cả hai, nếu có.
 • Trọng tài có thể đề xuất bác bỏ và/hoặc tóm tắt phán quyết và sẽ áp dụng các tiêu chuẩn của Quy tắc tố tụng dân sự liên bang điều chỉnh các đề xuất đó.
 • Quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài sẽ được lập thành văn bản kèm theo các kết quả thực tế và kết luận của pháp luật. Phán quyết có thể được đưa ra đối với quyết định của Trọng tài hoặc phán quyết tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền.
 • Các Quy tắc AAA được tham chiếu ở đây có thể được tìm thấy tại www.adr.org hoặc bằng cách tìm kiếm “Quy tắc Trọng tài Thương mại AAA” và có thể tìm kiếm tại www.Google.com hoặc www.Bing.com.

Ngoại lệ. Kiện tụng về Sở hữu trí tuệ và Khiếu nại nhỏ Khiếu nại trước Tòa. Mặc dù các bên có quyết định giải quyết tất cả các tranh chấp thông qua hòa giải, một trong hai bên có thể đưa ra các hành động thực thi, xác định hiệu lực hoặc khiếu nại phát sinh liên quan đến hành vi trộm cắp, vi phạm bản quyền hoặc sử dụng trái phép tài sản trí tuệ tại tòa án tiểu bang hoặc liên bang hoặc tại Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình (“quyền sở hữu trí tuệ” bao gồm bằng sáng chế, bản quyền, quyền nhân thân, nhãn hiệu và bí mật kinh doanh). Ngoại lệ. Kiện tụng về Sở hữu trí tuệ và Khiếu nại nhỏ Khiếu nại trước Tòa. Mặc dù các bên có quyết định giải quyết tất cả các tranh chấp thông qua hòa giải, một trong hai bên có thể đưa ra các hành động thực thi, xác định hiệu lực hoặc khiếu nại phát sinh liên quan đến hành vi trộm cắp, vi phạm bản quyền hoặc sử dụng trái phép tài sản trí tuệ tại tòa án tiểu bang hoặc liên bang hoặc tại Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình (“quyền sở hữu trí tuệ” bao gồm bằng sáng chế, bản quyền, quyền nhân thân, nhãn hiệu và bí mật kinh doanh). Quyền chọn không tham gia trong 30 ngày.Trừ khi trước đó bạn đã đồng ý với điều khoản từ bỏ trọng tài và kiện tụng tập thể đối với các tranh chấp với BITU, bạn có quyền chọn không tham gia và không bị ràng buộc bởi các điều khoản bằng cách gửi (từ địa chỉ email bạn đã sử dụng đăng ký tài khoản của bạn) thông báo bằng văn bản về quyết định từ chối gửi tới [email protected] của bạn với dòng chủ đề “Rút khỏi hoà giải và kiện tụng”. Thông báo phải được gửi trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bạn sử dụng ứng dụng hoặc ngày có hiệu lực của chính sách sử dụng này; nếu không, bạn sẽ phải phân xử các tranh chấp theo các điều khoản nêu trên. Các điều chỉnh. BITU sẽ thông báo trước ba mươi (30) ngày về bất kỳ thay đổi nào ảnh hưởng đến nội dung của các điều khoản trên quan ứng dụng, gửi tin nhắn hoặc khi bạn đăng nhập vào tài khoản người dùng. Các sửa đổi ảnh hưởng đến nội dung của phần này sẽ có hiệu lực sau ba mươi (30) ngày sau khi chúng được đăng trên ứng dụng hoặc được gửi cho bạn. Mặt khác, các thay đổi đối với phần này sẽ chỉ áp dụng cho các khiếu nại phát sinh sau ngày thứ ba mươi (30). Nếu phần này không có hiệu lực theo quyết định của Tòa án, mục này sẽ bị cắt khỏi và tòa án hoặc trọng tài sẽ áp dụng các điều khoản trong đây sau khi bạn bắt đầu sử dụng ứng dụng.

Hiệu lực. Điều khoản trọng tài này còn hiệu lực sau khi người dùng dừng hợp tác với BITU hoặc/và Chính sách người dùng chấm dứt.

22. Thông tin chung

Các thông báo. Theo Thỏa thuận này, bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ BITU dưới dạng điện tử. BITU sẽ liên lạc với bạn qua email hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang web hoặc Ứng dụng. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà BITU cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản. Trừ khi được cung cấp ở đây, tất cả các thông báo và thông tin liên lạc đến BITU sẽ bằng văn bản và sẽ được coi là đã được trao hoặc thực hiện hợp lệ (i) với việc chuyển phát bằng tay, khi được giao, (ii) với việc chuyển phát bằng thư bảo đảm hoặc thư bảo đảm, trả trước cước phí ; hoặc (iii) với dịch vụ chuyển phát nhanh qua đêm được quốc tế công nhận. Thông báo đến BITU sẽ được gửi đến 340 S Lemon Ave # 4343, Walnut CA 91789. Ngôn ngữ. Bất kỳ hành động nào được thực hiện theo Thỏa thuận này sẽ được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Nếu bạn ở Pháp hoặc Quebec, Canada, điều khoản sau sẽ được áp dụng: Các bên xác nhận rằng họ đã yêu cầu soạn thảo Thỏa thuận này bằng tiếng Anh. Hoàn thành Thỏa thuận. Thỏa thuận này (bao gồm Phụ lục dành cho Người kiểm duyệt) chứa đựng toàn bộ sự công nhận giữa các bên và những người thay thế, được thay thế, và được ưu tiên hơn bất kỳ sự công nhận trước nào hoặc thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản giữa các bên về chủ đề của Thỏa thuận này. Không có tuyên bố, thỏa thuận, sắp xếp, cũng như công nhận bằng miệng hoặc bằng văn bản, giữa các bên liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này mà không được thể hiện đầy đủ ở đây. Tính hiệu lực từng phần. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là vô hiệu, thì điều khoản đó sẽ không vô hiệu hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào khác của Thỏa thuận này, điều khoản hoặc điều khoản đó sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Chuyển nhượng. Thỏa thuận này, và bất kỳ quyền và giấy phép nào được cấp dưới đây, không thể được chuyển giao hoặc chuyển nhượng bởi bạn, nhưng có thể được chuyển nhượng bởi BITU mà không bị hạn chế. Bất kỳ nỗ lực chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng nào vi phạm điều này sẽ vô hiệu. Các điều khoản của Thỏa thuận này ràng buộc và có hiệu lực với lợi ích của mỗi bên và những người kế thừa của bên và các nhiệm vụ được phép chuyển nhượng. Còn hiệu lực. Các phần 3, 6, 8, 10-11, 13, 15-22 sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt. Điều Khoản Không Từ Bỏ. BITU không có sự chậm trễ hoặc thiếu sót nào trong việc thực hiện bất kỳ quyền nào theo Thỏa thuận này sẽ được coi là sự từ bỏ quyền đó hoặc bất kỳ quyền nào khác. Sự từ bỏ hoặc sự đồng ý do BITU đưa ra vào bất kỳ trường hợp nào sẽ chỉ có hiệu lực trong trường hợp đó và sẽ không được coi là sự ngăn cản hoặc từ bỏ bất kỳ quyền nào vào bất kỳ trường hợp nào khác. Đề mục. Các tiêu đề và các chú thích khác trong Thỏa thuận này chỉ được đưa vào để thuận tiện cho việc tham khảo và sẽ không kiểm soát ý nghĩa và cách giải thích của bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này. Luật chi phối; Quyền hạn. Khác với điều khoản về Trọng tài và Miễn trừ Hành động Tập thể, sẽ được điều chỉnh bởi Đạo luật Trọng tài Liên bang, về mọi mặt, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Bang California, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, mà không tham chiếu đến các nguyên tắc xung đột luật. Liên hệ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa thuận này.

23. Apple iOS

Nếu bạn truy cập ứng dụng của chúng tôi bằng ứng dụng di động mà bạn tải xuống, truy cập và / hoặc sử dụng và chạy trên hệ điều hành iOS của Apple (“Ứng dụng iOS”), bạn xác nhận và đồng ý rằng:

 • Ứng dụng iOS chỉ có thể được truy cập và sử dụng trên thiết bị do bạn sở hữu hoặc kiểm soát và sử dụng hệ điều hành iOS của Apple;
 • Các điều khoản của chính sách sử dụng này là giữa bạn và BITU, không phải với Apple
 • Apple không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ hoặc bảo trì nào liên quan đến Ứng dụng iOS và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo trì hoặc hỗ trợ liên quan đến Ứng dụng iOS, vui lòng liên hệ với BITU, không phải Apple
 • Ngoại trừ những trường hợp được quy định rõ ràng khác trong chinh sách sử dụng này, mọi khiếu nại liên quan đến việc sở hữu hoặc sử dụng Ứng dụng iOS là giữa bạn và BITU (chứ không phải giữa bạn hoặc bất kỳ ai khác và Apple);
 • Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba rằng việc bạn sở hữu hoặc sử dụng (theo chính sách sử dụng này) Ứng dụng iOS vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, Apple sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bạn liên quan đến khiếu nại đó; và
 • Mặc dù Thỏa thuận này được ký kết giữa bạn và BITU (chứ không phải Apple), Apple, với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba theo Thỏa thuận này, sẽ có quyền thực thi các điều khoản này.

Ngoài ra, người dùng cần đảm bảo rằng:

 • Bạn không, và sẽ không ở bất kỳ quốc gia nào là đối tượng của lệnh cấm vận của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố”;
 • Bạn không có tên trong danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của Chính phủ Hoa Kỳ; và
 • Nếu Ứng dụng iOS không tuân theo bất kỳ bảo hành nào áp dụng cho ứng dụng đó, bạn có thể thông báo cho Apple, sau đó Apple sẽ hoàn tiền (nếu có) cho bạn.
 • Theo đó, và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Apple không đưa ra hoặc ký kết bất kỳ bảo hành, điều kiện hoặc điều khoản nào khác liên quan đến Ứng dụng iOS và sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ khiếu nại, tổn thất, chi phí hoặc chi phí nào của bất kỳ bản chất nào liên quan đến Ứng dụng iOS hoặc do bạn hoặc bất kỳ ai khác sử dụng Ứng dụng iOS hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào của ứng dụng đó.

24. Google App

Nếu bạn truy cập ứng dụng của chúng tôi trên một ứng dụng di động mà bạn tải xuống, truy cập và / hoặc sử dụng từ Google Play Store: (i) chính sách sử dụng này chỉ dành cho bạn và BITU chứ không phải với Tập đoàn Google (“Google”); (ii) việc bạn sử dụng Phần mềm do Google cung cấp phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ hiện hành của Google trên Google Play Store; (iii) Google chỉ là nhà cung cấp Google Play Store nơi bạn có được Phần mềm do Google cung cấp; (iv) BITU, không phải Google, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phần mềm do Google cung cấp; (v) Google không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn đối với Phần mềm do Google cung cấp hoặc chính sách sử dụng; và (vi) bạn thừa nhận và đồng ý rằng Google là bên thứ ba thụ hưởng chính sách sử dụng này vì chính sách này liên quan đến Phần mềm do Google cung cấp của BITU.

25. Chính sách hoàn hủy

Bitu xây dựng các chính sách hoàn hủy dựa theo nhu cầu của khách hàng và với mục tiêu đảm bảo quyền lợi của khách hàng một cách công bằng nhất, giúp khách hàng yên tâm trải nghiệm các buổi luyện Speaking bổ ích và hiệu quả cùng Bitu.

Đối với khách hàng chưa thanh toán

Khách hàng có thể chủ động hủy Mã giao dịch đã tạo trên app trong vòng 24 giờ mà không phải thực hiện bất kỳ thao tác nào. Sau 24 giờ kể từ khi tạo mã giao dịch, mã sẽ tự mất hiệu lực nếu không hàng không tiến hành chuyển khoản.

Đối với khách hàng đã thanh toán

Hoàn buổi

Đối với mô hình không đặt lịch trước

Khách hàng được hoàn buổi khi:

Moderator bị mất mạng và thoát lớp Moderator ra khỏi lớp trước khách hàng và trước khi lớp kết thúc

Khách hàng không được hoàn buổi khi:

Khách hàng chủ động ấn nút thoát khỏi lớp học

Khách hàng bị mất kết nối trên 2 phút

Khách hàng bị moderator kick ra khỏi lớp

Các trường hợp khách hàng mất buổi nghi vấn do lỗi kỹ thuật từ Bitu, khách hàng cần liên hệ với CSKH trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố. Bitu sẽ kiểm tra và trả lời khách hàng về việc có hoàn hủy hay không trong vòng 24 giờ tiếp theo.

Đối với mô hình đặt lịch trước (Booking)

Khách hàng được hoàn buổi khi:

Không tìm thấy MOD cho lớp đã đặt lịch

Khi hủy đăng ký lớp đã đặt lịch thành công

Khi lớp đang chạy, MOD thoát và không tìm được MOD khác

MOD bị mất kết nối với hệ thống.

Khách hàng không được hoàn buổi khi:

Khách hàng không tham gia lớp đã đặt lịch

Khách hàng bị mất kết nối trên 2 phút

Khách hàng bị moderator kick ra khỏi lớp

Chính sách hủy lớp đã đăng ký

Khách hàng có thể huỷ buổi học đã đăng ký trước khi lớp học diễn ra ít nhất 30 phút Trong vòng 30 phút trước khi buổi học đã đăng ký bắt đầu, khách hàng không được phép huỷ buổi học Trong trường hợp khách hàng đã đăng ký buổi học nhưng không thể tham gia và cũng không hủy, buổi học vẫn sẽ được tính và bị trừ đi trong tài khoản của khách hàng.

Lưu ý: Với phòng đặt lịch trước, hệ thống sẽ tự động kết thúc phòng sau 20 phút nếu học viên không tham gia phòng ở thời điểm đó.

Chính sách hoàn tiền

Bitu chỉ hoàn tiền trong 24h sau khi thanh toán nếu khách mua nhưng chưa sử dụng bất cứ tính năng mất phí nào. Ngoài 24h, Bitu không hỗ trợ hoàn tiền dưới bất kỳ tình huống nào.

Hỗ trợ sự cố và khiếu nại

Trong trường hợp khách hàng gặp sự cố hoặc vấn đề không hài lòng về dịch vụ sản phẩm, vui lòng liên hệ đội ngũ CSKH của Bitu càng sớm càng tốt. Bitu sẽ kiểm tra và làm việc với các bộ phận liên quan để phản hồi và có chính sách hỗ trợ khách hàng phù hợp trong vòng 24 giờ kể từ thời gian nhận thông tin.

Lưu ý: Tất cả các buổi học tại Bitu đều được ghi âm tự động với mục đích giải quyết khiếu nại và theo dõi sự tiến bộ của khách hàng sau một quá trình tham gia Bitu.

Chính sách gia hạn, cộng dồn

Mỗi gói học của khách hàng đều có thời hạn sử dụng cụ thể. Nếu khách hàng không sử dụng hết số buổi trong gói trước thời điểm hết hạn thì số buổi còn lại sẽ trở về 0.

Trường hợp khách hàng được cộng dồn buổi và dồn hạn:

Khách hàng mua thêm gói học mới khi gói hiện tại vẫn còn hạn sử dụng

Trường hợp khách hàng không được cộng dồn buổi và dồn hạn:

Khách hàng mua thêm gói học mới sau thời điểm gói cũ hết hạn sử dụng

Đối với Gói quà tặng mà User được cộng thêm, Gói thưởng 0đ:

Không cộng dồn buổi, hết HSD sẽ kết thúc khóa học luôn